Hakkımızda


Çevmer Hakkında

ÇEVMER 1991  yılında kurulmuştur, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) çevre alanında ulusal ve uluslararası düzeyde teknik ve bilimsel araştırmalar yapması hedeflenmiştir.

Vizyon

İnsanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumayı hedef alan uzmanlaşmış deneyimli kadrolar oluşturarak, çok bileşenli (disiplinler arası) çevre sorunlarına, sürdürülebilir çözümler üreten ve uygulanmasını sağlayan, izleyen; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kalkınma hedefleriyle uyumlu plan ve projeler üreten bu bağlamda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iç ve dış dinamizmine katkıda bulunan, aynı zamanda bundan yararlanan bir “Mükemmeliyet Merkezi” haline gelmek ÇEVMER’in vizyonudur.

Misyon

Sınır tanımayan ve yaşamı tehdit eden çevre sorunlarının çözüm yöntemlerini, sürdürülebilirlik felsefesiyle uyumlu, çok bileşenli (disiplinler arası) yaklaşımlarla araştırmak, geliştirmek, bunların yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte uygulamaya konmasını sağlayarak toplum yararını ön planda tutan çalışmalar yapmak ÇEVMER’in misyonudur.

ÇEVMER tanıtım sunusunu