Yönetim


Merkezin yönetimi, ilgili yönetmeliği uyarınca aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
(DEÜ, Müh.Fak.Dekan V.)

Merkez Müdürü
Prof.Dr. Ayşegül PALA
(DEÜ-Çevre Müh. Böl.-301 71 21)
ÇEVMER: 301 70 96

Merkez Müdür Yardımcısı
:
Doç.Dr. Derya BİRANT
(DEÜ-Bilgisayar Müh.Böl. 301 74 18)
  
ÇEVMER YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL 
Prof.Dr. Ayşegül PALA
Prof.Dr. Delia T. SPONZA
Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN
Prof.Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN
Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM
Prof.Dr. Alparslan ERGÖR
Prof.Dr. Yeşim GÜREL
Prof.Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU
Doç.Dr. Derya BİRANT

Yön.Kur.Bşk.
Müdür (Üye)
Üye (MF, Çevre)
Üye (MF, Çevre)
Üye (Deniz Bil. ve Tek. Enst.)
Üye (MF, Çevre)
Üye (Tıp Fak.)
Üye (İşl. Fak.)
Üye (İİBF)
Üye (Hukuk Fak.)
Müdür Yard. (MF, Bilgisayar)

 
ÇEVMER DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Erdal ÇELİK
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL 
Prof.Dr. Ayşegül PALA
Prof.Dr. Şükrü GÜNEY
Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ
Yard.Doç.Dr.Mahmure NAKİPOĞLU
Erdoğan ÇİÇEKÇİ
Halit ŞAHİN
Sezai ASLANLI
Hakan ÜRÜN
Nedim UYSAL
Yıldız DEVRAN
Dr. Mihriban ÖNALDI COŞKUN
Helil KINAY

DEÜ; Rektör V.
DEÜ; Müh.Fak.Dekan V.
DEÜ; ÇEVMER Müd.
DEÜ; İnş. Müh.Böl.
DEÜ; Tıp Fakültesi
DEÜ, Fen Fak.Biyoloji Böl.
EBSO
Şehitoğlu Ltd.
Aslanlı Kimya Ltd.
Ege Böl.Madenciler Derneği
Norm Civata
İzmir Büyükşehir Bel.
İzmir Valiliği, İl Kalite Koordinasyon Kurulu
İzmir Çevre Müh.Odası


Duyurular