Yayınlarımız


Merkezimiz tarafından yayınlanan yada merkezimizin hazırlanmasında katkıda bulunduğu yayınlar:

Kurs Notları.

 • “Endüstriyel ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi ve Uygulama Örnekleri” Eğitim Notları.
11-12 Nisan 2012 tarihlerinde Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirmiş olduğumuz eğitime ilişkin eğitim notları.
 • “Atıksuların Biyolojik Arıtımında (Karbon, Azot ve Fosfor Arıtımı) İşletme Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler” Kursu Notları.
15-17 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlediğimiz “Atıksuların Biyolojik Arıtımında (Karbon, Azot ve Fosfor Arıtımı) İşletme Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler” Kursu notları.
 • “Çevresel Gürültü ve Gürültü Kirliliği, İlgili Mevzuatlar, Yükümlülükler, Kontrolü için gerekli önlemler” Eğitim Notları.
08 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz “Çevresel Gürültü ve Gürültü Kirliliği, İlgili Mevzuatlar, Yükümlülükler, Kontrolü için gerekli önlemler” eğitime ilişikin eğitim notları.
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları Kursu III (ATTİK III) Kurs Notları.

13-16 Ocak 2004 tarihleri arasında ÇEVMER ile Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin birlikte düzenlediği kursun notları.

Kitabın içindekiler kısmına buradan ulaşabilirsiniz…

ATTİK III İçindekiler (PDF, 40 KB)

 • Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları Kursu II (ATTİK II) Kurs Notları.

24-27 Aralık 2001 tarihleri arasında ÇEVMER’in Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte düzenlediği Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları Kursları’nın ikincisine ait kurs notları.
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları Kursu I (ATTİK I) Kurs Notları.

14-16 Ekim 1998 tarihlerinde merkezimizin Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte düzenlediği Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları Kursu kurs notları.

Proje Yarışması Kitapçıkları.

 • İklim Değişimi, Global Isınma; Adaptasyon Önleme, Azaltma Yönetim Teknolojileri Proje Yarışması Kitapçığı.
Lisans, Yüksek Lisans, ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerene yönelik olarak 22 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz “İklim Değişimi, Global Isınma; Adaptasyon Önleme, Azaltma Yönetim Teknolojileri” konulu proje yarışmasına katılan projelere ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçık.

 • “Su Hayattır, Sen De Hayata Projenle Can Ver” Proje Yarışması Kitapçığı.
Lisans, Yüksek Lisans, ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerene yönelik olarak 16 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz “Su Hayattır, Sen De Hayata Projenle Can Ver” konulu proje yarışmasına katılan projelere ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçık.

Seminer Notları.

 • Deniz Deşarjı Sistemlerinde Son Gelişmeler (Recent Developments in Marine Outfall Systems).

Ülkemiz için her geçen gün önem kazanan ve geniş bir uygulama alanı bulmaya başlayan “Derin Deniz Deşarjları” konusunda, konunun tanınmış uzmanlarından biri olan Dr. Carlo AVANZINI 24 Ocak 2002 tarihinde ÇEVMER Konferans Salonu’nda bir seminer vermiştir. Seminer ile ilgili detaylı bilgiler bu seminer notlarında yer almaktadır.

Sempozyum, Kongre ve Konferans Kitapları.

 • Ulusal Katı Atık Kongresi 2003 (UKAK 2003).

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlediğimiz 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, 7-9 Mayıs 2003 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. Katı atık yönetimi konusunda ülkemizde ulusal olarak gerçekleştirilen ikinci kongre olan UKAK 2003 ile ilgili detaylı bilgiler kitapta bulunmaktadır.

 • Ulusal Katı Atık Kongresi 2001 (UKAK 2001).

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlediğimiz 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, 18-21 Nisan 2001 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. UKAK 2001, katı atık yönetimi konusunda ülkemizde ulusal olarak gerçekleştirilen ilk kongredir. Kongre hakkında detaylı bilgiler kitapta bulunmaktadır.

Proje Raporları.

 • Sulak Alanların Yönetim Projesi: Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi.

  Temmuz 1999 – 2001 tarihlerinde gerçekleştirilen projenin raporu

 • Institutional Support Systems for Sustainable Local Management of Irrifation on Water Short Basins.

Haziran 1999 – Temmuz 2000 tarihleri arasında hazırlanan projenin raporu.
 • Efemçukuru Mevcut Çevre Durumu Tespiti Çalışması.

Efemçukuru Altın Madeni bölgesi için mevcut çevresel durumun tespiti amacıyla 1999 yılında gerçekleştirilen projenin raporu.
 • Boğaz Alt Suyuna Deşarj Edilen Atıksuların Taşınım ve Karışım Özelliklerinin Doğrudan Ölçümlerde İncelenmesi.

Ocak 1991 – 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilen projenin raporu.

 

 


Duyurular